LAFAAF LAFEEF DUUNE

LAFAAF LAFEEF DUUNE

================================
Walaloo Qeerroo Ambo irraa

image

Lafaaf lafeef duune,
Malee hin goone yakkaa,
Keenyaa didne malee,
Hin jiru kan ormaa,
Harka keenya takkaa.

Dubbiin har’a miti kalee kan eegale,
Gaafa harka muraa Calanqoof Aannolee,
Gaafa  Arsiin didee Bakar Onneen lole.

Kaleessas har’as lafaaf lafeef dhumna,
Daangaa Oromiyaa lafee keenyaan cufna.

Malee hin laannu gandaaf dabrsaa abaabilee,
keewwata abbootii keenyaa ergaa akaakilee.

Kan Tufaan dhoowwate akkamiin kennina?
Ofii karra teenyee  diina oliin darbinaa?

Keenyaaf duune malee nuti yakka hin qabnu,
Duunet banna malee sodaanneen baqannu, 
oliin darbinee ofiif ibsa hin qabnu.

One thought on “LAFAAF LAFEEF DUUNE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s