Beeksisa: Gumii- Aadaa fi Dagaagina Afaan-Oromoo

logo
  • Gumii- Aadaa fi Dagaagna Afaan Aayyoo
Marsaa Afaan Oromoo kana ilmaan Oromoo biyyaa Alaaf keessa jiraatanniif
karaa afaan fi aadaa ittin babaldhisaan gargarsa guddaa nuuf ta’a. Sabni keenya ilmaan biyyaa alatti dhallachaa jiraaniif yaaduu qabna, kanaafuu gara marsaa kana dhuftannii guddinaaf babbaldhiinsa aadaa fi afaan irratti waliin haojjechuu qabna.
Yeroo barnootta isaannii alas hojii mana isaannii ni gargaarra.
kottaa waliin fala ha barbaannuu!!!!

 Gumii- Aadaa fi Dagaagina Afaan-Oromoo

Mana Barnoota Marsaa Afaan Oromoo
NEW YORK, United StatesMember since: Jan 28, 2012

Last active on: Feb 07, 2016 at 11:51 AM (EST)

About Gumii- Aadaa fi Dagaagina Afaan-Oromoo

Afaan Oromoo afaan baay’innaan Afrikaa keessatti dubbataman keessaa sadarkaa afraffaa irra jira. Kana jechuun afaan Arabaa, afaan Kiswahiliitiif, afaan Hawusaatti aana jechuudha. Afaan Arabaa fi afaan Kiswaahilii afaan biyya ormaa yoo ta’an, Afaan Oromoo afaan Afrikaa keessatti dubbatamu keessaa tokkoffaa ta’a; osoo mootummaa qabaatee immo addunyaa irraatti sadarkaa sadaffaa ta’uu ni mala.
Afaan Oromoo kutaa afaanii Afroo-Eshiyaatiik (Afro-Asiatic) jedhamu jalatti ramadama.

 Teaches following Subjects/Exams

AFAAN/LANGUAGE (5th – 8th Grade)
Language of Instruction: Oromo
AFAAN EENYUMAMAA DHA
Teaching Experience

GUDDINA AFAAN FI AADAA

GAAO, New York, United States

Jan 2010 – Jan 2012

Afaan, Aadaa, Mala jireenyaa, seenaa
Oggubarruu

Education

3rd AUA Students

BPU, New York, United States

Jan 2010 – Jan 2013

Contact Information

Mobile: +1-5857432980

Phone

(H): +1-585-729 75

Email:

Skype Id: abdi.boruu1

Yahoo Id: aboruu1@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s