Oromo Proverbs 1 Oromo Proverbs 2 Oromo Proverbs 3 Oromo Proverbs 4 Oromo Proverbs 5 Oromo Proverbs 6 Oromo Proverbs II Oromo Proverbs III Oromo Proverbs IV Oromo Proverbs IX Oromo Proverbs V Oromo Proverbs VI Oromo Proverbs VII Oromo Proverbs VIII Oromo Proverbs X Oromo Proverbs XI Oromo Proverbs XII Oromo Proverbs XIII Oromo Proverbs XIV Oromo Proverbs