Mootummaan Wayyaanee Barattoota Oromoo Mooraa Yuniverstiilee Keessaa Qabee Seeraan Ala Hidhe Kijibaan Dirree Waraanaa Irraan Qabe Jedheen Mana Murtii Irratti Yakkaa Jira. « QEERROO

http://qeerroo.org/2016/01/19/mootummaan-wayyaanee-barattoota-oromoo-mooraa-yuniverstiilee-keessaa-qabee-seeraan-ala-hidhe-kijibaan-dirree-waraanaa-irraan-qabe-jedheen-mana-murtii-irratti-yakkaa-jira/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s