Faarfataa Tolawaaq Eliyaas: “… Ilmii namaas kutaan wal qoodnaan bilisa hin bawuu!”

Faarfannaa ergaa guddaa qabu kana dhaggeeffadhaa! Faarfataa Tolawaaq, Waaqni gurraachi Oromoo umurii kee haa dheeressu! Galatoomi!

*****

Mudaamuddii dhukkubsaatanii karaa hin deemanii

Gufuu balbalarraa laalanii bira hin darbanii!

Muktii tokkoo hin aaraa malee kophaa hin booba’wuu

Ilmii namaas kutaan wal qoodnaan bilisa hin bawuu!

*****

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s