One thought on “Must Watch! Mudaamuddii (Faarfataa Tolawaaq Eliyaas)

  1. dhugaa farfaana bay’ee wan dhugaa irratti xiyyeefatedha .. wanaan jedhuu hin qabu galannii keessan biliissuuma hataa’u jechuu malee.yoomiyyuu isiin waliin jira, cinaa keessanis nii hiriira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s