2 thoughts on “Simbirtuu Raadiyoo (02.05.2013)

  1. maloo yaa sabboontota oromoo warri biyya amba jirtan waa’ee magaala burayyuu,sabbata,caancoo ,sulultaa kana irratti dubatti hin jedhina kuni dhugaa tanan mal biyyaa qabna jenne teenyaa ree?habashoota fi warra mataa ciniitif iddo jireenyaa mijeessu jechuudha kanaafuu walin taane ya ittisnu yaadanis taa’e karaa gama biratinis nurra hin fagatina .duti sila hin haftu biyyaa keenyarrati yaa duunu.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. yeroo amma kana cicciramu biyyaa keenyaaa kanaf sila osoon sirba weellisa ”YOOSEF GAMMAACHUU ”BIYYAA OFIRRATTI MAALIF GABROMANI ???BIYYAA OFITTI ERGA GABROOMANI JIREENYAA MALI JIREENYI AKKASI YKN BADANI YKN BALLEESSANI AKKAS MALEE YOOMU HIN BILISOOMANI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.”kan jedhu anaaf furtuu jireenyaa koo gara fuldurati maloo maloo ………………….yeroo amma kana kassetin isaa gabaa irraa waan jireef seenaan goota keenyaa bilisummaa ummata oromootif jedhe wareegame kuni nu jala baduu danda’a boruu seenaan nu gaafata .maloo yaa warra smbirtuu gaaffi koo yeroo dheeraa kanaf yooman deebii argadha laata???????????????????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s