One thought on “Kabaja Guyyaa Gootota Oromoo (Oslo, Norway)

  1. jabadhuu malkaa caffee guyyuma guyyaan ciree keenyaa caala waa’ee ummataa oromoo wan sirra eeggannuf nun nuffin galanni kee bilisummaa yaa ta’u .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s