Oduu Gaddaa: Obboo Kaasaa Taaddasaa Birruu dhalatanii waggaa 58 tti adunyaa kanarraa darbani

Obbo Kaasa Taddasaa

kassa_tadese2Waxabajjii 1955 – Ebla 2013

Obbo Kaasaa Taddasaa abbaa isanii B/Jeneral Taddasaa Birruu fi haadha isanii addee waarqiababaa G/Madiin irraa Waxabajjii 19,1955 magalaa Finfinnee keessaatti dhalatan. Obbo Kaasaan barnoota isanii finfinnee keessaatti barachaa eerga turaniin booda, sadarkaa Lammaffaa mana barnoota”adiventisti Mishiin Aqaqqii Basaqaa”tti Xumuraniiru.

Obbo Kaasaan abbaan isanii Jeneral Taddasaa Birruu Mirga Ummata Oromoo kabachiisuuf rakkon yeroo isaan mudatu, Sabbontoonni Oromoo Ijollee gooticha kanaa rakkoon akka isaan hinqunaminne kara adda addatiin irraatti hojataniiru.

Bara 1972 obbo Kaasaan gargaarsa Jalle, Baroo Tumsatiin Barnoota sadarkaa olaanaa (Schoolarship) akka argaatan ta’ee gara biyya Amerikaatti dhufudhaan bara 1973-1980 Albama State Univeristy(tti) barachudhan barnoota siyaasaa (Political Science)n Degree isa Calqabaa argataniiru.

Obbo Kaasaan nama Laammii fi Oromummaa isaanii jaltaniidha. Obbo Kaasaa Taddasaa dhibamanii mana yalaa seenudhaan yalamaa osoo jiranii Caamssaa 7, 2013 dhalatanii waggaa 58tti adunyaa kana irraa darbaniiru. obbo Kaasaan abbaa ijollee 4 (dubara 2 fi dhiira 2)tti.

Kaasaan Jeneral Taddasaa Birruuf ilma isanni isa 5ffati. Obbo Kaasaa Taddasaa guyyaa kalleessaa Ebla 13, 2013 bakka firoonni fi maatiin isaanii argamanitti awwalamaniiru.

Lubbuu isaani rabbi bakka garii haaka’u!

Ijollee fi maatii isaani hundaaf rabbi jabiina haakeennuuf !!

*Tolchaa Wagii irraa

3 thoughts on “Oduu Gaddaa: Obboo Kaasaa Taaddasaa Birruu dhalatanii waggaa 58 tti adunyaa kanarraa darbani

  1. obbo kaasaa taaddasaattii biyyoon itti haasalphatu jechaa matii saanitiifimmoo jajjabina hawwina

  2. Obbo Kaasaa Taaddasaa boqochuun isaanii nama gaddisiisa. Tolchaan dhimma kana
    nudhageessisuukeef galata argadhu. Garuu ati Tolchaa Wagii isa waggaa 21 dura
    Jaldu turtedhamoo nama biraati. Tolchaa Jaldu turte yoo taate bara sana waanan
    sibeekuuf ergaa kanaaf deebii naaf kenni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s