7 thoughts on “Waraabessa Akka Namaa! (Barreessaa fi Waalaaleesaan Walaloo Nazir Oromo)

  1. yaa rabbi tokko nugodhi aboo lakkii tokko haataanuu lakkii waan xiqoodhaaf jecha kaayyoo isa guddoo hin irraanfatanaa yaa warra kophaa bahuuf yaalutti jirtan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s