One thought on “The Fallen Beats (Oromo Film by Dhaabaa Wayyeessaa)

  1. yaa dhaabaa akka karaa hundaa jechuunis karaa fiilmii , asoosama walaloo seenessuu fi kkf niin nu beeksiste adsunyaatti nkan warri qurcii jaarraa tokkoof nu dhoksani awwaalan Galatoomi!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s