“Isan Jalqabe Hangan Xumuruutti Biyyaa Hin Ba’u”: Weellisaa Zarihun Wadaajoo (VOA Afaan Oromoo)

Isan Jalqabe Hangan Xumuruutti Biyyaa Hin Ba’u

Zerihuun Wadaajoo
Zerihuun Wadaajoo
26.02.2013
WASHINGTON DC — Ijoollummaa isaa kaasee mana barumsaa keessatti wellisaa akka ture kan dubbatu Zarihuun Wadaajoo walumaa gala waggootii soddomaaf wellisuu isaa dubbata.Jireenya koo keessatti quuqqaa saba koo wellisuun dararaa addaa addaaf na saaxiluus gara fuula duraattis ittuman fufa jedha.

Torban kana keessa immo walleelee haaraa gabaa irra oolchuu isaa wellisaa Zariihuun Wadaajoo Raadiyoo Sagalee Amerikaaf ibsee jira.

Guutuummaa gaaffii fi deebii gaggeeffame dhaggefadhaa.

Gaaffii fi Deebii dhaggeeffadhaa

*******************************************************

CD Zarihun Wadaajoo haarawaa “Siifan Gubadhee” bitachuuf naannoo jirtanitti oromoota kana quunnamaa! CD kana bitaadhaa tii sabbooniticha Oromoo Zarihun Wadaajoo gargaaraa!

Zarihun wadajoo CD 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s