Mammaaksa Oromoo (Obboo Tulluu Caalii irraa)

Hamma Namaa hin Geessuu Cabsa namaa hin teessu!

Afaan Hamii Bare Utubaatti hasaasa !

Namichi Guyyaa Bofa arge halkan Gaaddidduu isaa dheesse!

Waan Dabruuf maqaa hin dabarre hin fuudhan !

Hin barihu Seetee Gorduubatti hadde !

Anatu Caalaan Ciinciraa haaduu afaan buute !

Gubattee hin beektuu ibiddatti gamti !

Laftis bahii jette jaartiin faeda irraa kuftee !

Jaartiin Bara Buttaa Duudde hoo Luboo Jechaa hafti !

Akka Durii fi Harka xuriitti hin hafan !

Ani hoo duruu gubattuu dha jette beddeen mana keessa gubattee !

Keessa namaa hin beektuu keessa qabattee namaa kenniti !

Sangaan bara qote hedata !

Waan uffattu hin qabduu aguuggattee haddi  !

Karaan Sobaan dabran galatti nama dhiba!

Hantuuti haadha jalatti gumbii uraa barti !

Namni dhukkubsataa manaa qabu du’a gahii namaa hin oolu !

Hojiin Waaqayyoo fi kolfi saree hin beekamu !

Haadhaa fi adurree hin dhaanan !

Warri guddaan aduurree wasaasaa baata !

Adurreen keessi bineensa !

Maraatuu keessi gamna !

Waaqayyo beekee bofa miila dhowwate !

Waan Waaqni qocaaf kaa’e illeettiin hin fudhattu!

Foon lafa jiru allaattiin muka irraa wal lolti !

Waraabessii biyya namni isa hin beekne dhaqee itillee naa hafaa jedhe !

Manni of – jajjuu karaa dura

Bor hin bekneen qoda- bukeen ishee lama!

Kan of jaju hin dogoggoru !

Haati mimmixaa kanuma kootu guba jetti !

Ija jabeessa irraa sirbi hin fokkisu !

Duulli amma oduu hin gahu !

Iyyaniif dhalcha hin ta’u jedhe korbeessi hoolaa korbeessa re’eetiin !

Mana aanu malee mana aaru bira hin dabran !

Ollaa fi Waaqatti gadi bahu !

Ollaan bultee beeka akka itti bule abbaatu beeka !

Itti qabataaf cidhi ollaa jira !

Garbittii lubbuuf fiigdu ollaan qophee dha jedha !

Garbittiin gargaarsa argatte majii dhoksiti jedhan!

Itti fufa ….

*Obboo Tulluu Caalii ((abbaayasee@gmail.com) mammaaksa kana walitti qabanii nuuf erguu saaniitiif hedduu galateeffanna. Itti nuu fufaa!

3 thoughts on “Mammaaksa Oromoo (Obboo Tulluu Caalii irraa)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s