Mammaaksa Oromoo

“Hamma Ija kooti eenyutu naaf kajeela?” jette sareen

***

“Dubbiin mammaaksa hin qabnee mannaa ittoo sogidda hin qabne wayya”

***

“Jarjaranif Abbaa dura hin dhalatan”

***

“Aartu qotadhu” jedhe namichi saree biddeen dhoowwatee.

***

“Ajjeechaarra sukkuummaan sodaadha” jette tafkin.

***

Of-jajjuun loon lamaa, tikseen kuma lama.

***

“Nama fardaan barbaadan lafoo argatu”

***

“Sangaan biyya ofiitti bookkisu, biyya ormaatti ni mar’ata”

***

“Silaa dhufa hin ooluu, kajeelaa dura waami”

***

Dhamaatuun dhama raaftee “weessootu na dide” jetti

***

“Ijjii fi ijoolleen tika baddi”

***

“Bagan si’arge” jennaan,”bagan si hin dhokatiin” jedhe hattuun abbaamanaatiin.

***

7 thoughts on “Mammaaksa Oromoo

  1. Baay’e Namaati Tolaa Jabaadha Fuula duraaf Hibboo Fi Afoola Addaa-addaa ittii dabalaa deema

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s