5 thoughts on “Gaaffii fi Deebii weellisaa kabajamaa Kadir Said (Oromo TV)

 1. Kadiir nama irraa baratamu qabudha.
  NAMA IF TAHEE DUBBATUDHA FAKKAACHUU FI IF JEJUUN IF NAMA GOTU
  WALLISTONNII KENYAA KANNEEN JIRTAAN HUNDII IFTAAHUF KADIIR IRRA BARACHU QABNA.!!

 2. weellisaan keenya kadiir sa’id khun ani waanin je’ee isa ibsun beeku gaa jechoonni na hanqatuu. Ammallee waan’i lubbuusaa nuuf haatursuu malee…………

 3. filaanoo bara kanaf maalira jirtuu qophiin akkam ya sabaa ko ammaas wali galuu harkii kenyaa akkuuma holoota binensi seneti adan facaana baranas malooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo tokko ya tanu hangaa yomiti?????????????????????????????????????????????????????????

  1. gaafii naf xiqqoo naf debisaa deebisa Isa kamtu caala .A,sabaaf waregamu B,amantaaf waregamuu C, Hiriyaaf wargamuu

   1. Kadiir Sa’id dhugumatti wallisaa Jireenya isaa kan biyya keessaa fi baqattummaa hunda keessaatti Ummata Cunqurfamaa kanaaf jiraatedha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s