Mammaaksa Oromoo (02.11.2012)

Afaan gaariin afaa gaarii caala!

Namni dhadhaa afaan kaa’an dhagaa afaan nama kaa’a.

Harreen yeroo alaaktu malee yeroo dhuudhuuftu hinbeektu!

Bari fallana, takka namaa fodogaa, takka nama fondoga.

Harka abbaa tokkotin ibidda qabachuun nama hindhibu.

Kan darbe yaadatanii isa gara fuula dura itti yaaddu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s